Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Žižkovjánku

Dětský folklórní soubor Žižkovjánek vznikl  za podpory obce v říjnu roku 2005 a pod vedením  Jaroslava Švacha fungoval do října 2017, od listopadu 2017 jsou jeho vedoucími Jan a Petra Ivančicovi. Nyní má 38 členů, převážně dětí z Moravského Žižkova, ale i okolních obcí. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku do 9 let a do 15 let,  schází se 2 krát týdně v místním kulturním domě a  učí se pěvecko-taneční pásma znázorňující místní lidové zvyky a tance Hanáckého Slovácka, Podluží, ale i pásma z jiných oblastí i zemí – např.Maďarska, Slovenska. Do jejich repertoáru zatím patří pásma Sedlák, Kuchařky, Husičky, O píšťalce, Nebora, Skočné, Hody, Fašaňkové tance, Párové tance, Maďarský čardáš a figurálky, Slunéčko, Karičky, Husárský verbunk,Tance Hanáckého Slovácka  a další.

Chlapci se pravidelně účastní soutěží dětských verbířů a z regionálních kol někteří z nich vždy postoupí do celorepublikového kola v Uherském Hradišti a odtud také nikdy neodjíždíme bez medaile.  Jedním z největších úspěchů je cena Laureát Strážnického MFF pro jednoho našeho verbíře, získaná v posledních letech. Děti se rovněž účastní každoročně pěvecké soutěže O malovaný tulipán Boženy Šebetovské, kde se umísťují na krásných předních místech.

Soubor se účastní i přehlídky souborů Podluží a v roce 2014 poprvé spolu s dalším souborem postoupil do krajského kola do Strážnice. Soubor se účastní se i folklórních slavností v Tvrdonicích a Krumvíři na Kraji beze stínu. Navštívili jsme i různé festivaly v zahraničí-Rakousku, Německu, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. Žižkovjánek dále pořádá pálení čarodějnic a vánoční zpívání. Jezdí na dětské krojové plesy, vystupuje na besedě pro důchodce, v domovech důchodců, při otevírání výstav v galeriích a muzeu.

Nejdříve děvčata začala  vystupovat v jednodušších kostečkových krojích, a kluci v třaslavicích, o jejichž ušití se ve velmi krátkém časovém termínu postaraly paní Dana Buzrlová a Věra Vašíčková, obě z Moravského Žižkova. Po zhruba 18 měsíční činnosti kroužku jsme požádali obec, zda by nechala ušít pro členy souboru nové sváteční kroje, které jsou skutečnou menší verzí krojů, které v naší i sousední obci ve Velkých Bílovicích nosí chasa. Obec náš požadavek schválila a děti  mají krásné sváteční kroje ušité paní Osičkovou a Grófovou z Velkých Bílovic. Tyto kroje dětem moc sluší a  naši obec reprezentují důstojněji a slavnostněji. O další šití a úpravy krojů se stará Liba Kachyňová, Věra Vašíčková a Broňa Michalicová. Chlapecké košile vyšívají Marie Michalicová a Marcela Pálková.

Doposud využíval soubor k doprovodu různé muziky z okolí nebo vlastní nahrávky.  V roce 2013 se začala zakládat vlastní cimbálová muzika pod vedením Tomáše Svačiny. Po něm vyučuje cimbálku od roku 2014 Kristýna Osičková, nyní ve složení dvě houslistky, basista, tři klarinetisti a dva cimbalisti. Děti se schází každé páteční odpoledne, před vystoupením i častěji.

Držme palce, aby vydrželo úsilí našim tanečníkům, muzikantům,  jejich vedoucím i rodičům!

Stále přibíráme nové členy do souboru.